اطلاعات تماس

نشانی کارخانه : استان مرکزی – شهرک صنعتی زاویه – بلوار کوشش نبش خیابان نرگس 405 قطعه D434
021-5658-6580

021-5658-6582

476 60 452 – 086

477 60 452 – 086

488 60 452 – 086

 

 

    ارتباط مستقیم با مدیر عامل

    شما میتوانید از طریق فرم موجود در صفحه با مدیریت عامل شرکت پدیده اطلس سرما ارتباط مستقیم داشته باشید