نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 1401

نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 1401نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 1401 سالها با شما و همراه شما هستیم در مجموعه صنعتی شرکت پدیده اطلس سرما. افتخار ماست تا امسال نیز به زعم سالهای گذشته در نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 1401 با شما باشیم. ما بخود میبالیم و لحظه شماری میکنیم تا در یک مکان توسعه یافته جهت همفکری و [...]

نمایشگاه تاسیسات 1400 تهران

نمایشگاه تاسیسات 1400 تهران

نمایشگاه تاسیسات 1400 تهران اطلاعیه نمایشگاه تاسیسات 1400 تهران : منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربتست و بشکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو میرود ممد حیاتست و چون برمیاید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب ، خدای بزرگ را خاضعانه شاکر و […]