نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 1401

نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 1401

[vc_row][vc_column][vc_column_text] نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 1401 سالها با شما و همراه شما هستیم در مجموعه صنعتی شرکت پدیده اطلس سرما. افتخار ماست تا امسال نیز به زعم سالهای گذشته در نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 1401 با شما باشیم. ما بخود میبالیم و لحظه شماری میکنیم تا در یک مکان توسعه یافته جهت همفکری […]

نمایشگاه تاسیسات 1400 تهران

نمایشگاه تاسیسات 1400 تهران

نمایشگاه تاسیسات 1400 تهران اطلاعیه نمایشگاه تاسیسات 1400 تهران : منت خداي را عزوجل که طاعتش موجب قربتست و بشکر اندرش مزيد نعمت. هر نفسي که فرو ميرود ممد حياتست و چون برميايد مفرح ذات. پس در هر نفسي دو نعمت موجودست و بر هر نعمتي شکري واجب ، خدای بزرگ را خاضعانه شاکر و […]