خط مش شرکت تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما

شرکت تهویه و تبرید پدیده اطلس به عنوان یکی از شرکتهای خصوصی فعال و توانمند در عرصه مطالعات، طراحی و تولید تجهیزات و محصولات مرتبط با تهویه و تبرید، و در راستای ارتقاء کیفیت محصولات ، حفظ محیط زیست ، افزایش ایمنی در محیط کار، تبعیت از الزامات و افزایش رضایتمندی و اعتماد طرفهای ذینفع ، پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه را بر مبنای استانداردهای OHSAS 18001:2007 , ISO 10002:2014 , ISO 9001:2015 مد نظر قرار داده  و اهداف، باورها و سیاستهای تعیین شده به شرح ذیل  را شالوده تلاشهای خود قرار داده است:

1-        بهبود مستمر کیفیت و تنوع خدمات  و به کارگیری روشهای نوین مدیریتی و مهندسی در پروژه­ها

2-       افزایش رضایت مشتریان و تامین کنندگان  و تامین متوازن نیازها و انتظارات  ایشان

3-      توسعه سیاستهای بازاریابی در جهت افزایش سهم بازار و و گسترش جغرافیایی فعالیتهای شرکت

4-      ایمن سازی محیط کار و کنترل عوامل آسیب رسان در راستای کاهش بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار

5-      پیشگیری از آلودگی محیط زیست و حذف و یا کاهش اثرات نامطلوب ناشی از فعالیتهای شرکت بر محیط زیست

6-      ارتقاء سطح دانش ،مهارت و توانمندیهای  کارکنان و احترام به ارزش های انسانی کارکنان به عنوان ارزشمندترین سرمایه های  شرکت

مدیریت شرکت به نقش و مسئولیت کلیه کارکنان شرکت در دستیابی به اهداف فوق عمیقاً  باور داشته و ضمن تامین منابع مورد نیاز در چهارچوب امکانات موجود ، از کلیه همکاران گرامی انتظار دارد شرکت را درتحقق مفاد این خط مشی و اهداف آن یاری نمایند. مدیریت نیز خود را متعهد به بهبود مستمر و ارتقاء فرهنگ سازمانی، فعالیتهای گروهی و اخلاق حرفه ای دانسته و همواره بر تحقق اهداف این خط مشی  نظارت می نماید.

خط مش شرکت تهویه و تبری پدیده اطلس سرما

سخن مدیر عامل

به یاری خداوند بزرگ ، شرکت تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما در راستای مأموریت خود با حفظ کرامت انسانی و تکیه بر دانش و تلاش کارکنان ، مشتری محوری را سر لوحه تفکر و تعهد خود قرارداده است تا با رشد و اعتلای دانش و مهارت کلیه کارکنان از طریق آموزش و ایجاد محیطی سالم ، شفاف و مشارکت پذیر در درون سازمان و افزایش کیفیت تولید ، در جهت رضایت مشتریان و نیز توسعه بازارهای ملی و منطقه ای و دوردست گام بردارد . لذا اینجانب و کلیه همکاران پرتلاش این مجموعه صنعتی خود را متعهد به پیشبرد اهداف مذکور با استفاده از بهترین و بروزترین امکانات می دانیم .
رضایت شما مشتریان گرامی نشان دهنده میزان موفقیت ما در جهت نیل به این اهداف می باشد .
[dt_fancy_image image_id=”18171″ width=”800″ height=”800″ border_radius=”1000px”]