شرکت تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما

طراحی و تولید کننده تجهیزات تهویه هوای مطبوع

پاســــکو

تلفن های تماس:

کارخانه

021-5658-6582

021-5658-6580

476 60 452 – 086

477 60 452 – 086

488 60 452 – 086

شرکت تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما پاسکو

بعلت تغییرات فنی سایت موقتاً خارج از دسترس میباشد

سایت بزودی بازگشایی خواهد شد

از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم